05/15/2017

Thang tính điểm định cư Canada diện tay nghề bang Nova Scotia

Chương trình định cư Canada theo diện tay nghề bang Nova Scotia nhằm lựa chọn những cá nhân đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, có dự định tham gia thị trường lao động toàn thời gian và dài hạn, và muốn sống ở tỉnh Nova Scotia lâu dài.

1. Thang tính điểm tay nghề Nova Scotia

Bằng cấp (tối đa 25 điểm):

2. Khả năng ngôn ngữ (tối đa 28 điểm):

Khả năng ngôn ngữ được đánh giá dựa trên khả năng tiếng Anh hoặc/và tiếng Pháp của đương đơn.

Nếu đương đơn có khả năng thông thạo cả 2 ngoại ngữ Anh và Pháp thì đương đơn sẽ chọn 1 ngôn ngữ làm First Language.

Tổng số điểm khả năng ngôn ngữ = Điểm First Language + Điểm Second Language

3. Kinh nghiệm làm việc (tối đa 15 điểm): kinh nghiệm làm việc của đương đơn phải:

Ít nhất 1 năm (1,560 giờ), toàn thời gian hoặc bán thời gian tương đương

Công việc được trả lương (công việc tình nguyện và thực tập không được tính)

Trong vòng 10 năm trước khi nộp NSOI và đơn xin thường tru tới IRCC; và

Thuộc NOC 2011 nhóm loại 0, A hoặc B

Thang điểm:

4. Độ tuổi (tối đa 10 điểm):độ tuổi của đương đơn (18 – 49) sẽ được tính theo số tuổi khi NSOI nhận hồ sơ

5. Sắp xếp công việc tại Nova Scotia:

6. Khả năng thích nghi:

Nguồn: novascotiaimmigration.com
Theo: ditru.com.vn

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.