05/26/2017

Khoảng 5000 người Québec chưa thể về nhà

Kể từ sau trận lụt, các cư dân đều nóng lòng chờ cơ hội để quay trở về nhà.

Theo Hội Hồng Thập Tự Canada, trên toàn Québec có hơn 5.000 gia đình chưa thể trở về nhà, trong đó có 60 gia đình trên đảo Montréal.

Một số cư dân Pierrefonds buộc phải rời nhà và trở thành vô gia cư kể từ ngày 7 tháng 5, nhảy từ khách sạn này đến khách sạn khác.

Hội Hồng Thập Tự đã can thiệp và cung cấp những trợ giúp khẩn cấp và ngắn hạn, nhưng vì tình hình trở nên bi đát hơn nên tổ chức từ thiện này bắt đầu thực hiện một giải pháp dài hạn, trong đó có việc lo chỗ ở và tiếp tế thực phẩm cho những người không thể trở về nhà.

Nguồn: thoibao.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.