05/18/2017

Giới hạn việc dùng nước ở vùng thủ phủ Vancouver

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, chính quyền thành phố Vancouver đã ra lệnh cư dân trong thành phố phải giới hạn việc sử dụng nước.

Tuy những trận mưa gây lụt lội vừa diễn ra trong những ngày qua, nhưng chính quyền thành phố Vancouver vẫn cho lệnh giới hạn việc dùng nước, để chuẩn bị cho một mùa hè khô ráo, ít mưa sắp diễn ra?

Theo ông Darrell Mussatto, thị trưởng North Vancouver và cũng là chủ tịch ủy ban dịch vụ điện nước vùng thủ phủ Vancouver thì cư dân thành phố phải chuẩn bị cho một mùa hạn hán có thể xảy ra như mùa hè năm 2015.

Việc giới hạn dùng nước ở vùng thủ phủ Vancouver sẽ ở giai đoạn 1 và sẽ kéo dài cho đến ngày 15 tháng 10.

Cư dân trong vùng thủ phủ có thể sử dụng nước tưới vườn tùy theo ngày trong tuần và tùy theo số nhà của họ, đã được chính quyền thành phố phân chia trước đây.

Nguồn: thoibao.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.