05/30/2017

Dự luật C-6 được chấp thuận với nhiều điều khoản có lợi cho người nhập cư Canada

Dự luật C-6 đã được Thượng viện Canada thông qua với nhiều điều khoản có lợi cho người nhập cư. Theo đó, người nhập cư Canada sẽ được nộp đơn xin quốc tịch sớm và dễ dàng hơn.

Với 45 phiếu thuận, 29 phiếu chống và không phiếu trắng, dự luật C-6 đã được Thượng viện thông qua. Trước đó, dự luật C-6 đã được Hạ viện chấp thuận từ tháng sáu năm ngoái. Tuy vậy, Thượng viện đã sửa đổi một vài điều khoản và dự luật đang được Hạ viện xét duyệt lại. Dự luật phải được sự đồng ý của Toàn quyền Canada – David Lloyd Johnston, trước khi được triển khai thành luật.

C-6 giảm bớt thời gian sinh sống bắt buộc tại Canada, từ 4 năm cộng dồn trên tổng 6 năm xuống còn 3 năm cộng dồn trên tổng 5 năm. Thời gian làm việc hoặc du học tại Canada trước khi có thẻ thường trú cũng sẽ được cộng dồn vào thời gian bắt buộc này.

Dự luật sẽ xóa bỏ nhiều điều khoản của luật quốc tịch cũ , bao gồm cả điều khoản thu hồi quyền công dân đối với đối tượng bị kết án khủng bố, phản quốc hoặc gián điệp. C-6 cũng hủy bỏ quyền hành của chính phủ trong việc thu hồi quốc tịch đối với đối tượng này.

C-6 tăng lượng hồ sơ được miễn yêu cầu trình độ ngoại ngữ. Khi xét duyệt C-6, Hạ viện đã đồng ý với giới hạn độ tuổi phải kiểm tra năng lực ngoại ngữ từ 18 đến 24 tuổi. Tuy nhiên, điều khoản này đã được Thượng viện sửa thành từ 18 đến 60 tuổi.

Cũng trong thời gian xét duyệt, các Thượng nghị sĩ đã điều chỉnh một số điều khoản của dự luật. Điển hình, Bộ Trưởng Bộ nhập cư phải có trách nhiệm thông báo cho người bị thu hồi quốc tịch do các cáo buộc gian lận hoặc khai man, rằng họ có quyền kháng cáo tại Tòa án Liên bang. Dự luật C-24, Đạo luật Củng cố quyền công dân do Đảng bảo thủ đề ra trước đây đã xóa bỏ quyền được lắng nghe của đối tượng này. C-24 khiến các cá nhân bị thu hồi quốc tịch chỉ được phản hồi bằng văn bản trong vòng 60 ngày trước khi quốc tịch bị tước bỏ.

Một sửa đổi khác, do Thượng Nghị sĩ Victor Oh đưa ra, cho phép trẻ vị thành niên được xin xét quốc tịch mà không cần có sự trợ giúp của cha mẹ. Theo luật hiện hành, bố mẹ và con cái sẽ đứng chung một hồ sơ khi nộp đơn. Nếu đơn xin đăng ký của bố mẹ bị từ chối, con cái cũng sẽ không thể sở hữu quốc tịch. Phải đến khi tròn 18 tuổi, đứa trẻ đó mới được xin xét duyệt lại.

Dù đã được sửa đổi ở một vài điều khoản nhưng tinh thần của Dự luật C-6 vẫn sẽ được duy trì. Những người nhập cư Canada sẽ có cơ hội dễ dàng hơn để trở thành công dân Canada.

Nguồn: migration.vn

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.