05/26/2017

Định cư Ontario dòng Tiến sĩ mới tốt nghiệp – PhD Graduate Stream đã đạt chỉ tiêu

Các ứng dụng sẽ không còn được chấp nhận sau khi đạt ngưỡng vào ngày 24/5/2017. Dòng này đã được mở từ ngày 1/5/2017, một thời gian dài bất thường cho một loại định cư đề cử OINP.

Hiện không rõ là loại hình này sẽ được mở lại trong năm 2017. Lời phát biểu của nhập cư Ontario cho biết: “OINP đang giám sát lượng đơn đăng ký liên quan đến các giới hạn của việc phân bổ liên bang của Ontario và sẽ xác định có thể chấp nhận thêm bất kỳ ứng dụng nào nữa hay không đối với Dòng này trong những tháng tới. ”

Để đủ điều kiện để đăng ký cho dòng tiến sĩ – PhD Graduate steam, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Tốt nghiệp từ một chương trình tiến sĩ tại một trường đại học Ontario được tài trợ công khai và đã hoàn thành ít nhất 2 năm học.

– Dự định sống và làm việc tại Ontario.

– Phải sinh sống hợp pháp ở Canada nếu nộp đơn tại Canada. Các ứng dụng từ nước ngoài cũng được chấp nhận.

– Ứng dụng phải trong vòng 2 năm kể từ ngày nhận bằng tiến sĩ.

Chương trình dành cho Tiến sĩ mới tốt nghiệp OINP cũng được mở vào ngày 1/5/2017, nhưng đóng cửa cùng ngày sau khi đạt đến giới hạn.

Để có đủ điều kiện để đăng ký cho Masters Graduate Stream, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Tốt từ một chương trình thạc sĩ tại một trường đại học Ontario được công khai và đã hoàn thành ít nhất 1 năm toàn thời gian.

– Có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp từ CLB 7 trở lên.

– Sống ở Ontario trong ít nhất 1 năm trong 2 năm qua.

– Có đủ tài chính ổn định cho việc định cư – settlement fund.

– Tiếp tục sống và làm việc tại Ontario.

– Tất cả phải sinh sống hợp pháp ở Ontario hoặc sống ở nước ngoài. Đơn từ những vùng khác trong Canada sẽ không được chấp nhận.

– Ứng dụng phải trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ.

Nguồn: dinhcucanada.com.vn

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.