06/11/2017

Canada phủ nhận giới tính của trẻ là hành vi lạm dụng

Giới chức Canada đang cân nhắc việc các gia đình phủ nhận nhận dạng giới tính của trẻ em là hành vi lạm dụng cần được loại bỏ.

Tỉnh Ontario, Canada vừa thông qua đạo luật Youth and Families năm 2017 hay còn được gọi là Bill 89. Đạo luật mới này cho phép chính phủ tách những đứa trẻ ra khỏi gia đình chúng nếu không được ủng hộ nhận dạng giới tính.

Việc thay đổi luật cũ nhằm thực hiện triệt để việc bảo vệ trẻ em, chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi. Đạo luật này đòi hỏi tất cả các dịch vụ và phân xử trẻ phải xét đến chủng tộc, nguồn gốc, màu da, nguồn gốc sắc tộc, quốc tịch, sự đa dạng trong gia đình, khuyết tật, tín ngưỡng, xu hướng giới tính, nhận dạng giới tính và giới tính.

Trong khi đạo luật cũ cho phép cha mẹ kiểm soát việc giáo dục một đứa trẻ, đạo luật mới lại sửa đổi quyền này. Luật nêu rõ cha mẹ chỉ được phép “hướng dẫn việc học tập và giáo dục của trẻ em hoặc thanh thiếu niên, phù hợp với tín ngưỡng của trẻ, bản sắc cộng đồng và bản sắc văn hoá”.

Michael Coteau, Bộ trưởng Bộ Bảo trợ Gia đình và Trẻ em, người đưa ra dự luật, cho biết: “Tôi sẽ xem xét tính đến hình thức lạm dụng khi người nuôi dưỡng trẻ phủ nhận giới tính của chúng. Nếu có hiện tượng lạm dụng, đứa trẻ có thể được đưa ra khỏi môi trường đó và được bảo vệ.”

Sự ra đời của đạo luật mới đã khiến những người ủng hộ quyền trẻ em ở Canada hết sức vui mừng và coi đây là một bước tiến quan trọng.

Nguồn: vietnammoi.vn

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.