05/30/2017

Canada nâng độ tuổi nhập cư của con cái đi kèm

Từ ngày 24/10/2017, cha mẹ nhập cư vào Canada được phép đưa con cái từ 21 tuổi trở xuống và chưa kết hôn đi cùng.

Theo luật nhập cư Canada hiện hành, chỉ trẻ em dưới 19 tuổi mới được đi cùng hồ sơ với cha mẹ. Điều luật này được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2014 – trước đó, độ tuổi phụ thuộc tối đa là dưới 22. Vì vậy, nhiều đánh giá cho rằng sự thay đổi này thực chất là áp dụng lại điều luật cũ.

Luật mới về tuổi con cái sẽ được áp dụng cho các hồ sơ nhập cư vào Canada theo diện kinh tế, đoàn tụ gia đình, tị nạn hoặc các chương trình nhân đạo khác. Cần lưu ý rằng, con cái từ 22 tuổi trở lên nhưng vẫn còn phụ thuộc tài chính và con cái không thể độc lập tài chính do khiếm khuyết cơ thể hoặc thần kinh sẽ được xem xét.

Tuy nhiên, Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada cho biết, luật mới sẽ không áp dụng với những hồ sơ được nộp trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/ 2014 cho đến trước ngày 24/10/2017.

Cicnews.com | Như Quỳnh (dịch)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.