03/25/2017

Cách tính thu nhập (Total Income) chứng minh tài chính

Chào các bạn, các bạn cũng đã biết rằng Canada sẽ mở hồ sơ bảo lãnh cha mẹ vào ngày 03/01/2017 và nâng quota đợt này lên 10,000 bộ. Trong tháng qua Khoa nhận được rất là nhiều câu hỏi , trọng tâm là làm sao hoàn thành đánh giá tài chính cho hồ sơ bảo lãnh ông bà/ cha mẹ?

Câu hỏi:

Nếu người bảo lãnh là tự làm chủ thì thu nhập hàng năm của ông ta vẫn được coi là số tiền tính ở dòng 150 ( Gross Annual Income) của Notice of Assessment hay như thế nào? Ví dụ, một người có công ty tự làm chủ nộp hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ mình, tổng thu nhập hàng năm của mình trên Line 150 là $ 60,000. Tuy nhiên, thu nhập ròng( Net Income) của ông trên Line 236 là $ 32.000, sau khi khấu trừ từ tổng thu nhập. Trong đơn IMM5768, có vẻ như họ yêu cầu lượng thu nhập tính trên Line 150, bất kể cho dù người bảo lãnh đi làm công ( T4) hay làm chủ ( self-employed), đúng hay không? Nếu một người bảo lãnh có Gross Annual Income là $70,000, người đó mua RRSP $20,000 thì income thực sự là $70,000 hay $50,000?
Câu hỏi này không chỉ áp dụng cho những trường hợp bảo lãnh cha mẹ / ông bà, nhưng với bất kỳ hồ sơ bảo lãnh nào mà bt buộc phải có chứng minh thu nhập tối thiểu. Câu trả lời nằm trong việc giải thích về ý nghĩa của “tổng thu nhập” trong R133 (1) (j) (i), mà đọc như sau:

133 (1) Hồ sơ bảo lãnh chỉ được chấp nhận nếu vào ngày mà hồ sơ đó được nộp và từ ngày đó cho đến ngày có quyết định liên quan đến hồ sơ đó, đó là bằng chứng cho thấy các nhà tài trợ:

(A) có tổng thu nhập ít nhất là bằng với thu nhập tối thiểu cần thiết, nếu hồ sơ bảo lãnhđã được nộp đối với một người nước nằm ngoài quy định tại khoản (B), hoặc

(B) có tổng thu nhập ít nhất là bằng với thu nhập cần thiết tối thiểu, cộng với 30%, đối với mỗi trong ba năm thuế liên tục ngay trước ngày nộp đơn bảo lãnh , nếu hồ sơ bảo lãnh  được nộp đối với một ngườii nước ngoài là những người

(I) mẹ của người bảo lãnh hoặc người cha,

(II) là ông bà của người bảo lãnh, hoặc

(III) là một thành viên gia đình đi kèm của của những người thuộc mục (I) và (II) trên.

“Tổng số thu nhập” (Total Income) không được định nghĩa trong Luật hoặc quy định, nhưng nó là một thuật ngữ kế toán được công nhận và xuất hiện trên các Notice of Assessment .OP2 định nghĩa rõ Total Income như sau
s.5.32:    “Tổng số thu nhập” như đã đề cập trong R133 (1) (j) (i) là tổng thu nhập thể hiện trên dòng 150 của Notice of Assessment.   Line 150 là số có liên quan duy nhất chúng ta cần, và may mắn thay không có tính toán bổ sung nào cần thiết. Line 150 trên tờ khai thuế của một người đại diện cho tổng thu nhập của dòng 101-147, đại diện cho tất cả các nguồn thu nhập tiềm năng, chẳng hạn như thu nhập việc làm, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cho thuê nhà, tiền hoa hồng, v..v

Những người tự làm chủ ( self-employed) được bắt trong đường dây 135-143 tờ khai thuế của một người, nó sẽ tự động ghi trong dòng 150. Một điều quan trọng cần lưu ý là trong các dòng 135-143, chỉ có thu nhập self-employed ( NET INCOME)  vào  Line150. Điều này có nghĩa rằng bất kỳ khoản khấu trừ kinh doanh đã được đưa bỏ ra và chỉ có thặng dư đi về hướng Line 150.

Các khoản giảm trừ như đóng góp RRSP được phản ánh trong Line 206 trở đi, và  không cần phải được tính vào trong “Tổng thu nhập”.   Vì vậy, để tổng kết, số tiền mà người bảo lãnh quan tâm là trong việc tính toán thu nhập cần thiết tối thiểu là  “Tổng thu nhập” được ghi rõ trên Line 150 của Notice of Assessment.

Tại Bon Voyage Immigration Services, Khoa có thể giúp các bạn chuẩn bị một hồ sơ bảo lãnh ông bà/cha mẹ những người thân yêu nhất của các bạn một cách hoàn chỉnh và chính xác nhất. Đồng thời Khoa cũng giúp các bạn viết một tờ tường trình hoàn chỉnh về mối quan hệ của 2 bên và những dẫn chứng cụ thể bằng văn bản hoặc giấy tờ, bằng chứng liên quan để giảm thiểu đến mức tối đa nguy cơ hồ sơ bị trả về, bác hồ sơ và phỏng vấn. Thế giới luật di trú, luật gia đình và hồ sơ bảo lãnh là một mê cung rất phức tạp. Đừng để những cản trở ngôn ngữ và luật pháp là một chướng ngại vật cho đoàn tụ gia đình và giấc mơ Canada của bạn.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.